adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat hírlevélküldő szolgáltatáshoz

Az Alchimedia online Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a K&H Csoport által üzemeltetett K&H trendmonitor blogon (továbbiakban: Honlap) önkéntesen regisztráló felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) részére hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a Felhasználókat az aktuális bejegyzésekről (továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás előfeltétele a Honlapon történő regisztráció során bizonyos személyes adatok megadása és azok kezeléséhez való előzetes, írásbeli, kifejezett hozzájárulás. E személyes adatok megadása nélkül a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 1. Az adatkezelő adatai
  Alchimedia online Korlátolt felelősségű társaság („szolgáltató”)
  1141 Budapest, Szugló u. 82.
  Cg. 01-09-661462
 1. Az adatkezelő elérhetőségei
  e-mail: alchimedia@alchimedia.hu
  www.alchimedia.hu
 1. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 1. A kezelt adatok köre
  Az Alchimedia Kft. az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli (továbbiakban Személyes adatok):
  a) név
  b) e-mail cím.
 1. Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott Személyes adatok kizárólag a Honlapon közzétett bejegyzésről szóló hírlevél küldésére kerülnek felhasználásra. A Személyes adatok kezelése a Szolgáltatás nyújtásának szükséges előfeltétele.

 1. A Felhasználó adataihoz hozzáférő személyek
  A regisztráció során a Felhasználók Személyes adataihoz a Szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
 1. Az adatkezelés időtartama
  A Felhasználó által megadott Személyes adatokat a Szolgáltató leiratkozásig tárolja. A Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a Szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.
 1. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók díjmentesen tájékoztatást kérhetnek és a szabálytalan adatkezelés ellen kifogást emelhetnek. Ebben az esetben a Szolgáltató meggyőződik a kérés jogosságáról (e-mail, vagy telefon alapján), és válaszol a kérdésekre, kifogásokra, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

  Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

 1. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége
  A Felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
  Az adatkezelési szabályzat hatályos verziója folyamatosan elérhető a Honlapon.
 1. A K&H Csoport joga és felelőssége
  A K&H Csoport egyetlen tagja sem vesz részt a személyes adatok hírlevél-küldő szolgáltatással kapcsolatos, Szolgáltatónál történő adatkezelésben és a Szolgáltató adatkezelésében esetlegesen bekövetkező szabálytalanságokért felelősséget nem vállal.

  A K&H trendmonitor weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a K&H Bank Zrt. kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a K&H Bank Zrt. jogi eljárásokat kezdeményez.